تبلیغات
طعم زندگی

LOGO

طعم زندگی
سلام امیدوارم لحظات خوبی داشته باشید...
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px

خواهشا زود جو زده نشوید!!

خواهشا زود جو زده نشوید!!

خواهشا زود جو زده نشوید!!


معمولاً ما ایرانیها ریشه بسیاری از نا بسامانیهای اجتماعی را در خارج از مجموعه خود دنبال می کنیم. ولی اگر کمی دقیق بنگریم همه ما ایرانی ها در قسمتی از رفتارهای معیوب فرهنگی مشترک هستیم که ریشه بسیاری از مشکلات جوامع ایرانی می باشد.


خواهشا زود جو زده نشوید!!


معمولاً ما ایرانیها ریشه بسیاری از نا بسامانیهای اجتماعی را در خارج از مجموعه خود دنبال می کنیم. ولی اگر کمی دقیق بنگریم همه ما ایرانی ها در قسمتی از رفتارهای معیوب فرهنگی مشترک هستیم که ریشه بسیاری از مشکلات جوامع ایرانی می باشد.


خواهشا زود جو زده نشوید!!

اینكه كسی ادعا كند كه تمام مشكلات فرهنگی مردم كشوری (ملتی) را می شناسد ادعای بسیار بزرگی است .تعریف ما از مشكل،  خصلتی فرهنگی است كه نتایج منفی آن برای فرد و جامعه به مراتب بیش از مزایای آن باشد.

رفتارهایی که معمولاً ریشه در یکی از دسته بندی های  زیر دارد. عدم تبلور بلوغ احساسی   ایده آل گرایی و عدم اعتماد به نفس،  عدم درک روح قوانین جامعه مدرن

مسلم است كه این نواقص فرهنگی که در زیر به آن اشاره می شود، صرفاً مختص فرهنگ ایرانی نمی باشد و بسیاری از فرهنگ ها بالاخص فرهنگ های نزدیك (فرهنگ های  خاورمیانه ای، شمال آفریقا و جنوب اروپا) در بخشی از این مشكلات سهیم می باشند.

بلوغ احساسی:

یكی ازمهم ترین این مشكلات، عدم تبلور بلوغ احساسی در سنین جوانی می باشد. این بدین معنی می باشد كه در حالی كه اكثر افرد  بلوغ جنسی و بلوغ نسبی عقلی را تا زیر سن بیست سالگی تجربه می كنند، یا به بلوغ احساسی نمی رسند یا به این بلوغ  بسیار دیرمی رسند. بلوغ عاطفی به این معناست كه فرد به حدی از پختگی احساسی می رسد که راه حلهای پیچیده تری برایِِِ مشكلات روزمره عاطفی خود پیدا می كند و از احساس خود به صورت پیچیده تری برای حل این مشکلات استفاده می کند و توانایی کنترل نوسانات شدید آن را دارد. پیچیدگی رفتار به طورمعمول باعث كاهش خشونت در زندگی می شود كه خشونت معمولاً جزو راحت ترین راه حلهاست.  اكثریت جوانان در جامعه مدرن بعد از رسیدن به بلوغ نسبی فكری سعی بر گرفتن مسئولیتهای اجتماعی می كنند كه چنین چیزی را جامعه و خانواده  به شدت از آنان می طلبد. جوان امروزی جامعه مدرن به طور معمول پس از رسیدن به سن هجده، نوزده سعی می كند كه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی  زندگی مستقلی را از سر بگیرد. این بدین معناست كه جوان سعی می كند حداقل در مقاطعی از سال، استقلال مالی داشته  و از لحاظ اقتصادی مستقل باشد. كار كردن در محیطهای بیرون كه به طور معمول در كشورهای مدرن ضوابط سخت تری نسبت به ایران دارند، خود عاملی است در ایجاد پختگی احساسی در جوانان.  در كنار این، جوانان از همان اوایل زندگی مستقل اجتماعی، روابط شبهه پایدار و در نوسان با جنس مخالف را  تجربه می كنند كه خود این كش و قوس های شدید عاطفی عاملی مهم در ایجاد بلوغ عاطفیست. در حقیقت جوانان ایرانی دیر و یا شاید ناگهانی به پیچیدگیهای زندگی بر می خورند و زمانی به آن برمی خورند که توانایی هضم خوب آن را ندارند. برای اینكه شهود خواننده نسبت به مطالب فوق بالاتر رود و درك بهتری نسبت به مساله بلوغ احساسی پیدا كند در زیر به چند مورد ازشواهد و نتایج این امراشاره می كنم:

خواهشا زود جو زده نشوید!!

 كار گروهی:

 ضعف در کارهای گروهی دسته دسته شدن و ساز فردی سر دادن در فرهنگ عمومی را میتوان در بسیاری از جاها دید،  در دانشگاه، محیط كار، داخل احزاب و حتی در داخل خانواده ها.  این درگیریهای قابل اجتناب معمولا چیزی نیست جز عدم توانایی فرد در تعمیم خود خواهی فردی به خود خواهی گروهی، كه باعث اتلاف انرژی بسیار در فعالیت های جمعی می شود و بازدهی و قدرت این گروهها را به شدت كاهش می دهد. تاكید بر اختلافات به جای شباهت ها، عدم گذشت و خشونت های نابجا، اثرات عدم پختگی دراحساسات و روابط اجتماعی می باشد. 

جو زدگی: تحت تاثیرالقائات اطرافیان و جامعه قرار گرفتن به نوعی در همه فرهنگها وجود دارد ولی برخی فرهنگ ها به طور معمول راحت تراز جوامع مدرن تحت تاثیرالقائات قرار می گیرند. همرنگی با جماعت، جدا از اینكه ریشه در محافظه كاری دارد، ریشه در جو زده شدن افراد هم دارد. این جو زده شدن، آزادی و خلاقیت را به شدت تضعیف می کند.

زبان بدن:

 مثال دیگری كه می توان به آن اشاره كرد ضعف در استفاده از زبان بدن و اشاره در ارتباطات و درک آن می باشد كه خود این امر باعث افزایش خشونت در ارتباطات میشود. درك بهتر از زبان بدن باعث می شود كه ما درك بهتری از احساسات نهان همدیگر داشته باشیم و برخوردهای سنجیده تری نسبت به هم درپیش بگیریم. حرکات انگشتان دست، ابرو، لب، گونه و رنگ صورت هر کدام پیامی از احساسات مخاطب ما دارد که شاید در کلام نیامده باشد. 

 پر توقعی: برخی افراد ،آدم های پرتوقعی هستند که این توقع لزوماً با خدماتی که به جامعه تحویل می دهند هماهنگی ندارد. این پر توقعی از کودکی از طریق خانواده و جامعه به ما منتقل می شود.

اصولاً در این گونه افراد ارزش کار مفید کردن آنچنان جا نیفتاده است و فرد اگر از لحاظ اقتصادی بی نیاز باشد دلیلی برای کار کردن پیدا نمی کند. در حالی که کار کردن جدا از مسایل اقتصادی آن از لحاظ روانی فرد را ارضا می کند و جدا از آن جامعه باید کسی را که خدمات بالایی ارایه می دهد از منزلت بالای اجتماعی برخوردار کند و خوب کارکردن و مفید بودن برای جامعه، باید در اخلاق مردم جا بگیرد. 

 کمبود خلاقیت در نحوه زندگی: بسیار واضح است که ما انسانهای متفاوتی هستیم و هر کدام از ما استعداد ها و نیازهای متفاوتی داریم؛ پس باید سبک زندگی مختص خود را داشته باشیم. حال آنکه دربرخی تفکرهای فرهنگی راه موفقیت راهیست مشخص که از سوی جامعه و خانواده به فرد تحمیل می شود و فرد جسارت سر پیچی از آن را ندارد.

اینکه بسیاری از رفتارها سریع در جامعه مد می شود جدا از اینکه ناشی از عدم پختگی احساسی می باشد ، ریشه در ترس از متفاوت عمل کردن از بقیه جامعه هم دارد؛ وگرنه ما شاهد زندگی های متنوع تربا خلاقیت بیشتر در جامعه می بودیم. 

خواهشا زود جو زده نشوید!!

ایده آل گرایی و عدم اعتماد به نفس:

برخی جوامع مردم ایده آل گرا و آرمان گرایی هستند که این ایده آل گرایی را در گوشه گوشه زندگی آنان می توان دید. منظور از ایده آل گرایی و مترادف آن آرمان گرایی نوع نگرشی است که به کمتراز عالی و استانداردهای بسیار بالا راضی نمی شود . ایده آل گرایی و تبیین استانداردهای بالای بسیار پر هزینه گاهی حتی به عنوان افتخار در فرهنگ ها بیان می شود.

وقتی انسان یک شخصیت آرمانی را به عنوان الگوی ذهنی خود قرار می دهد که فرسنگها از او فاصله دارد طبیعتاً دچار کمبود اعتماد به نفس می شود؛ چون با هر تلاشی که می کند کماکان فاصله بسیار زیادی با آن الگو دارد .

 ظاهرگرایی: ژست گرفتن و ادا در آوردن در صورتی که به امری همیشگی تبدیل شود و در فاصله با جایگاه واقعی فرد باشد می تواند به شدت مخرب و انرژی گیر باشد . مشكل اصلی كار این است كه این ادا در آوردن در بسیاری از اوقات ناشی از عدم اعتماد به نفس افراد می باشد.  فرد به آنچه كه هست باور ندارد و سعی می كند نقش دیگری را بازی كند و یا اینكه اگر خود را باور دارد جامعه آرمان گرا اطراف او، به او باور ندارد و فرد سعی می كند نقش در خواست شده ازطرف جامعه را بازی كند. نتیجه این عمل آن است كه انرژیی كه باید صرف بهبود واقعی فرد شود صرف قیافه گرفتن و ظاهر گرایی فرد می شود

 قانون مداری:

قانون نتیجه فکر عقلا جامعه برای بهینگی اجتماع است که بدون رعایت آن جامعه از مسیر بهینه خود خارج می شود. یکی از وظایف جامعه و خانواده در پرورش بچه و نوجوان، نهادینه کردن اخلاق است و اخلاق در کنار قوانین جامعه وسیله ای برای کنترل خودخواهی فردی ما انسانهاست. ولی رعایت قوانین جامعه مدرن، در اخلاق برخی از فرهنگ ها  نهادینه نشده است و افراد آن  به شکستن قوانین افتخار می کنند بدون اینکه درک کنند چگونه به خود و جامعه آسیب می رسانند.» روحتان ناآرام است؟ خودتان درمانش کنید! ( پنجشنبه 22 آبان 1393 )
» این دوست داشتن های جذاب! ( پنجشنبه 22 آبان 1393 )
» نوحه به مناسبت ماه محرم ( پنجشنبه 24 مهر 1393 )
» مناجات با خدا (با روی سیاه)توسط حاج محمود کریمی ( دوشنبه 30 تیر 1393 )
» مناجات با خدا به عنوان سیل گنه ( چهارشنبه 18 تیر 1393 )
» خیانت های داعش به اسلام و قرآن ( دوشنبه 16 تیر 1393 )
» روزه در گرمای تابستان خیلی هم واجب نیست!! ( دوشنبه 16 تیر 1393 )
» زنانی که مردان را فراری میدهند! ( سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 )
» مشاوره ( سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 )
» توصیه‌های امام عصر در توقیعات ( دوشنبه 15 مهر 1392 )
» به طه به یاسین .... ( یکشنبه 9 تیر 1392 )
» نگاه عاشقانه، یک کلید جادویی ( شنبه 31 فروردین 1392 )
» نوروز ( پنجشنبه 24 اسفند 1391 )
» امسال هم دارد می گذرد...... ( دوشنبه 21 اسفند 1391 )
» اولین گام در راه موفقیت ( شنبه 12 اسفند 1391 )
درباره ما

سلام امیدوارم لحظات خوبی داشته باشید...

ایجاد کننده وبلاگ : عباس .
banner 240x200px

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

صفحات

نظرسنجی

به نظر شما وبلاگم چطوره ؟


کدهای شما


چند لطیفه همراه با آرزوها در لیلة الرغائب یک برگ از زندگی چشم چرانی یا ذهن چرانی؟ باید و نباید های کارنامه ای لطفا نوجوانتان را دین زده نکنید کاریکاتور ورزشکاران......... راز شاد زیستن تصاویر ویژه پیامک تبریک خیانت جنسی یا احساسی: کدام خطرناک تر است؟ سوال‌های کودکان از حوزه ممنوعه چند حکایت از ملا نصرالدین مقابله بااضطراب خنده جک لطیفه باراجین شادی زندگی موبایل اس ام اس برنامه دانلود سکوت چاره ساز نیست